Viễn thông trong trận chiến

Trò chuyện thoại trong thời gian thực có sẵn.

Là một trò chơi nhiều người chơi, giao tiếp giữa những người chơi là điều bắt buộc phải có.

CEBG nhúng chức năng trò chuyện thoại vào trò chơi trong các trận chiến.

Last updated