Chế độ nhiều người chơi

Cả chế độ chơi đơn và nhiều người chơi đều có sẵn trong CEBG.

Trong chế độ nhiều người chơi, người chơi có thể gửi liên kết mời đến bạn bè, người chơi CEBG hoặc nhóm bên ngoài, chẳng hạn như WhatsApp, Line, Message, v.v. Mọi người có thể tham gia trận chiến chỉ bằng cách nhấp vào liên kết.

Nếu người chơi hợp tác với những người lạ, lợi ích xã hội khi gặp gỡ những người bạn mới cũng có thể thành hiện thực.

Last updated