Kênh chính thức

buôn bán

Xin lưu ý, whitepaper được coi là một tài liệu làm việc và sẽ được cập nhật khi có yêu cầu phù hợp với những phát triển mới nhất.

Trang web chính thức: https://www.cebg.games/

Telegram: https://t.me/CEBG_official

Discord: https://discord.gg/8dWX6jpcME

Twitter: https://twitter.com/CEBG_GAME

Google Play:

Cửa hàng ứng dụng iOS:

Last updated