PVE

Tổng quat

Trong Thế giới CEBG, các nhiệm vụ tiền thưởng sẽ được mở thường xuyên. Tùy thuộc vào cấp độ nhiệm vụ và phần thưởng mà thời gian và điều kiện hoàn thành cũng khác nhau. Các nhiệm vụ tiền thưởng sẽ được thực hiện trong các nhiệm vụ nhàn rỗi .

Chi tiết

Sau khi được đặt tiền thưởng, người dùng không cần phải tương tác thêm nữa. Các trận chiến sẽ được hoàn thành tự động. Người chơi có thể vừa đặt Anh hùng trong chế độ PvE vừa chơi PvP với cùng một nhân vật đồng thời miễn là Anh hùng có đủ năng lượng.

Thời lượng và tính năng

Chế độ này cũng hỗ trợ chơi ngoại tuyến. Người chơi có thể bắt đầu chơi PvE nhàn rỗi, sau đó đăng xuất và các trận chiến sẽ tự động hoàn thành. Thời gian của một PVE là 6, 12 ... (tối đa 48 giờ), cấp càng cao, thời gian càng lâu, phần thưởng càng lớn.

Người chơi không thể tham gia PVE liên tục. Sau khi tham gia nhiệm vụ PVE cuối cùng, cần có thời gian hạ nhiệt trước khi bắt đầu trận chiến PVE tiếp theo. Khoảng thời gian trung gian có thể được rút ngắn bằng cách chi tiêu $ CEG.

Phần thưởng

Một số lượng thẻ trò chơi nhất định sẽ được thưởng khi chiến thắng trong trận chiến. Không có phần thưởng cho thất bại .

Last updated