Lộ trình

Lộ trình sẽ được điều chỉnh tùy từng thời điểm theo kế hoạch điều hành.

Tháng 7 năm 2021

- Bắt đầu phát triển trò chơi

Tháng 11 năm 2021

- Hoàn thành thử nghiệm Alpha

Tháng 1 năm 2022

- Tài trợ vòng thiên thần

Tháng 2 năm 2022

- Trang web chính thức và báo cáo chính thức - Tài trợ vòng tư nhân

- Bán trước NFT

Tháng 3 năm 2022

- Mã thông báo trên DEX

- Xuất bản chính thức, bao gồm :

Chơi miễn phí

PVP

Phòng trò chuyện

NFT có thể được nâng cấp lên đến Lv.10

Last updated