Cấp độ và số liệu thống kê của anh hùng

Mỗi anh hùng có thể được nâng cấp lên cấp 15. Các anh hùng cùng loại ở các cấp độ khác nhau có các loại giá trị thuộc tính giống nhau, và cấp độ càng cao thì giá trị càng lớn.

việc hiếm có

Mỗi anh hùng có 3 cấp độ hiếm, có thể được sử dụng để tăng độ hiếm bằng cách kết hợp các anh hùng cùng loại.

Khi giai đoạn hiếm được nâng lên và anh hùng có thể nhận được các kỹ năng thuộc tính bổ sung. Trong quá trình hợp nhất, các anh hùng cấp thấp trong số đó sẽ bị tiêu hao.

Last updated