Tính bền vững lâu dài

Sự phát triển lâu dài của CEBG đến từ 3 khía cạnh sau:

  1. Trò chơi chất lượng cao

  2. Hệ thống nền kinh tế bên trong cân bằng

  3. Sức mạnh của cộng đồng và ngân khố

Trò chơi chất lượng cao

Khả năng chơi của trò chơi bao gồm nhiều yếu tố, bao gồm hướng dẫn tinh thần, khuyến khích vinh quang, cảm giác vận hành, cân bằng đối đầu, thiết kế chất lượng hình ảnh, logic cốt truyện, khớp cảnh và ổn định kỹ thuật. Chúng tôi tự tin vào lối chơi của trò chơi. Và lối chơi đã được kiểm chứng trên thị trường game truyền thống.

Khả năng chơi của trò chơi đảm bảo rằng chúng tôi có thể giữ người chơi trong trò chơi trong một khoảng thời gian đủ lâu (không chỉ một lần mà là cả một vòng đời)

Hệ thống kinh tế bên trong cân bằng

Hệ thống kinh tế cân bằng trong trò chơi có thể cho phép người dùng ở lại trong một thời gian dài, không chỉ cho phép người dùng nhận đủ ưu đãi mà còn mang lại cho người chơi ROI công bằng. CEBG không chỉ là một trò chơi tài chính mà còn là một trò chơi hay có phần thưởng cho người chơi khi họ tham gia.

Sức mạnh của cộng đồng và ngân khố

Chỉ khi kho bạc cộng đồng đủ mạnh thì sự ổn định của hệ thống kinh tế mới được đảm bảo.

Một trò chơi, với một hệ thống nền kinh tế trưởng thành và khả năng thu hút khách hàng mới mạnh mẽ, có thể đảm bảo sức mạnh cho cộng đồng và ngân khố.

Last updated