Anh hùng

Tổng quat

Phần thưởng dựa trên tiền xu chỉ có thể kiếm được bằng cách chơi trò chơi trong khi sở hữu anh hùng NFT, chỉ có thể được mua thông qua mã thông báo. Khi đăng ký lần đầu tiên, bạn sẽ nhận được các anh hùng miễn phí nhưng bạn không thể nhận được token qua các trận chiến.

Last updated