Tầm nhìn & Sứ mệnh

Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một trò chơi rất thú vị để chơi và có thiết kế nền kinh tế tuyệt vời cho phép người chơi cảm thấy niềm vui khi chơi trong khi có thể thu được lợi nhuận.

Đồng thời, cơ chế đồng sáng tạo và chia sẻ cộng đồng được sử dụng để phá vỡ mô hình chia sẻ giá trị và nội dung hiện có để sự sáng tạo và giá trị có thể nảy nở trong cộng đồng.

Last updated