$ CEG - Mã thông báo trò chơi

Mã thông báo CEG là mã thông báo trò chơi.

Tổng nguồn cung: không giới hạn .

Làm thế nào để đạt được CEG

CEG chỉ có thể đạt được thông qua P2E

CEBG không bán $ CEG cho người chơi trực tiếp

Các trường hợp sử dụng CEG

  • Mua năng lượng: Người chơi cần năng lượng để P2E và cần tiêu CEG để mua năng lượng sau khi sử dụng hết.

  • Mua Dầu sửa chữa: Vũ khí sẽ bị hư hại trong trò chơi. Người chơi cần mua dầu sửa chữa bằng CEG để cải thiện tỷ lệ thắng của mình.

  • Nâng cấp & thăng cấp NFT: Để tăng phần thưởng từ P2E, người chơi cần chi một lượng CEG khổng lồ và một phần CEC để nâng cấp và thăng cấp NFT.

  • Giảm CD: Tất cả các nâng cấp, tăng cấp và PVE sẽ kích hoạt CD. Người chơi cần sử dụng CEG để giảm CD.

  • Phí giao dịch.

Tính ổn định của CEG

Tỷ lệ tiêu dùng-sản xuất của CEG được cân bằng thông qua nền kinh tế trong trò chơi.

Last updated