Theo dõi và nhắn tin

2 loại tin nhắn được hỗ trợ

  1. 1Trò chuyện nhóm

  2. Tin nhắn riêng

Người chơi có thể là bạn bè thông qua việc theo dõi lẫn nhau.

Đối với bạn bè, họ có thể tạo phòng trò chuyện nhiều người để trò chuyện nhóm.

Người lạ có thể gửi tin nhắn hạn chế cho nhau.

Last updated