Bang hội

MVG là guild P2E được hình thành từ Multitiverse Play.

Nó cung cấp các dịch vụ sau để xây dựng sự khác biệt của mình.

Hoạt động

Bang hội trong các chủ đề khác nhau

Xây dựng ma trận lưu lượng truy cập

Hoạt động với tư cách là DAO phụ

 • Công hội P2E

 • Chơi với guild

 • Hội MCN

 • Hội ảnh hưởng

Nội dung

Dịch vụ một cửa

Nhận ra khả năng kiểm soát cao đối với trò chơi thông qua việc ấp trứng, bao gồm

 • Giảm rủi ro hoạt động của guild

 • Nâng cao chất lượng trò chơi và lợi nhuận kinh tế

 • Hỗ trợ sự phát triển của guild

Sản phẩm

Hệ thống điều phối P2E

Kết nối các bang hội, học giả, người chơi và nhà phát triển

 • Phù hợp với nhu cầu: P2E có sẵn cho tất cả mọi người

 • Giảm sự bất đối xứng của hệ sinh thái P2E

 • Đảm bảo việc phân phối dựa trên giá thuê NFT

 • Loại công văn có thể được mở rộng

Last updated