Thuộc tính anh hùng

Mỗi nhân vật ban đầu sẽ có 4 thuộc tính cơ bản, và các giá trị thuộc tính sẽ khác nhau tùy theo từng loại nhân vật và nghề nghiệp.

HP: Đại diện cho HP của nhân vật. Khi HP giảm xuống 0 trong trận chiến, nhân vật sẽ chết

Phòng thủ: đại diện cho giá trị phòng thủ của nhân vật, sát thương nhận được là sát thương cần nhận cục bộ theo lượng giá trị phòng thủ

Tấn công: thể hiện giá trị sát thương của nhân vật, sức tấn công càng cao thì sát thương lên kẻ địch càng lớn

Tốc độ di chuyển: tốc độ di chuyển của nhân vật, giá trị càng cao thì tốc độ di chuyển của nhân vật càng nhanh

Giá trị Stamina: một giá trị sẽ được sử dụng mỗi khi bạn tham gia PVP và PVE

Last updated