Nhóm sáng lập

Jesse Lynch

Quản lý hoạt động

Jesse có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chơi game và từng làm việc cho NetEast và các công ty game nổi tiếng khác.

Jesse đã làm phong phú thêm tài nguyên mạng trong ngành công nghiệp trò chơi toàn cầu. Chuyên tâm phân tích thị trường trò chơi truyền thống toàn cầu và ngành công nghiệp GameFi trong một thời gian dài, Jesse có sự hiểu biết và hiểu biết sâu sắc về GameFi và Web 3.0.

Last updated