Guilds

Ang MVG ay ang P2E guild na napisa mula sa Multiverse Play.
Nagbibigay ito ng mga sumusunod na serbisyo upang mabuo ang pagkakaiba nito.

Operasyon

Guild sa iba't ibang tema
Bumuo ng traffic matrix
Pinapatakbo bilang sub-DAO
 • P2E guild
 • Play-With guild
 • MCN guild
 • Impluwensya guild

Nilalaman

One-stop Hatching Service
Napagtanto ang mataas na kontrol sa laro sa pamamagitan ng pagpisa, kasama
 • Bawasan ang panganib sa operasyon ng guild
 • Iangat ang kalidad ng laro at kita sa ekonomiya
 • Suportahan ang paglago ng guild

produkto

P2E Dispatch System
Ikonekta ang mga guild, iskolar, manlalaro at developer
 • Match demand: P2E available sa lahat
 • Ibaba ang asymmetry ng P2E ecosystem
 • Tiyakin ang paghahatid batay sa pagrenta ng NFT
 • Maaaring palawakin ang uri ng pagpapadala