Sundan at Mensahe

2 uri ng mensahe ang sinusuportahan
  1. 1.
    Panggrupong Chat
  2. 2.
    Pribadong Mensahe
Ang mga manlalaro ay maaaring maging kaibigan sa pamamagitan ng mutual following.
Para sa mga kaibigan, maaari silang gumawa ng multiplayer chatting room para magkaroon ng group chat.
Ang mga estranghero ay maaaring magpadala ng limitadong mga mensahe sa isa't isa.