Opisyal na Channel

kalakalan
Pakitandaan, ang whitepaper ay itinuturing na isang gumaganang dokumento at ia-update kapag kinakailangan alinsunod sa mga pinakabagong pag-unlad.
Opisyal na Website: https://www.cebg.games/
Telegram: https://t.me/CEBG_official
Discord: discord.gg/8dWX6jpcME
Twitter: https://twitter.com/CebgGame
Google-play:
iOS App Store:
Last modified 1yr ago