Mga Uri ng Bayani

Mayroong 10 bayani sa kabuuan, at iba't ibang tungkulin ang tumutugma sa iba't ibang orihinal na kasanayan at katangian. Sila ay Hill, Yamada, Aoi, Astral, Miffy, Canoe, Mariana, Dragonscale, Lazar, Kurosawa, bawat isa ay may iba't ibang kakayahan at katangian.
Dagdagan ang pambihira ng pagkuha ng karagdagang mga kasanayan sa katangian.