Mga Katangian ng Bayani

Ang bawat karakter sa simula ay magkakaroon ng 4 na pangunahing katangian, at ang mga halaga ng katangian ay mag-iiba ayon sa bawat uri ng karakter at trabaho.
HP: Kinakatawan ang HP ng character. Kapag ang HP ay bumaba sa 0 sa panahon ng labanan, ang karakter ay namatay
Depensa: kumakatawan sa halaga ng pagtatanggol ng karakter, ang pinsalang natanggap ay ang pinsala na dapat matanggap nang lokal ayon sa halaga ng halaga ng pagtatanggol
Pag-atake: kumakatawan sa halaga ng pinsala ng karakter, mas mataas ang lakas ng pag-atake, mas malaki ang pinsala sa kalaban
Bilis ng Paggalaw: ang bilis ng paggalaw ng karakter, mas mataas ang halaga, mas mabilis ang bilis ng paggalaw ng Hero
Halaga ng Stamina: isang halaga na kukunin sa tuwing lalahok ka sa PVP at PVE