พันธมิตร

Multiverse Play

MVP คือ Decentralized Autonomous Organisation (DAO) ที่ส่งเสริมโครงการ GameFi และรวบรวมผู้เล่นที่มีฉันทามติสูง

https://twitter.com/multiverse_play

Kucoin

KuCoin คือการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยซึ่งทำให้ง่ายต่อการซื้อ ขาย และจัดเก็บสกุลเงินดิจิทัล เช่น BTC, ETH, KCS, SHIB, DOGE เป็นต้น

https://www.kucoin.com/

Kernel Capital

Kernel Capital เป็นกองทุนร่วมลงทุนที่มุ่งเน้นการจัดหาเงินทุนในระยะเริ่มต้น, สะพานและรอบ A ของการเริ่มต้นธุรกิจ

https://www.kernel-ventures.com/

COSOSwap

Coco Swap เป็นโปรโตคอลผลตอบแทนและสภาพคล่องแบบอัตโนมัติรุ่นต่อไป ซึ่งจะรวมถึงแพลตฟอร์ม Web 3.0, แอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์สำหรับ iOS และ Android

https://twitter.com/cososwap

Last updated