ติดตาม & ข้อความ

รองรับข้อความ 2 ประเภท
  1. 1.
    แชทกลุ่ม
  2. 2.
    ข้อความส่วนตัว
ผู้เล่นสามารถเป็นเพื่อนกันได้ผ่านการติดตามซึ่งกันและกัน
สำหรับเพื่อนๆ พวกเขาสามารถสร้างห้องสนทนาแบบผู้เล่นหลายคนเพื่อสนทนาเป็นกลุ่มได้
คนแปลกหน้าสามารถส่งข้อความจำกัดถึงกันได้