ติดตาม & ข้อความ

รองรับข้อความ 2 ประเภท

  1. แชทกลุ่ม

  2. ข้อความส่วนตัว

ผู้เล่นสามารถเป็นเพื่อนกันได้ผ่านการติดตามซึ่งกันและกัน

สำหรับเพื่อนๆ พวกเขาสามารถสร้างห้องสนทนาแบบผู้เล่นหลายคนเพื่อสนทนาเป็นกลุ่มได้

คนแปลกหน้าสามารถส่งข้อความจำกัดถึงกันได้

Last updated