Comment on page

$CEG - โทเค็นการเล่นเกม

โทเค็น CEG เป็นโทเค็นของเกม
อุปทานทั้งหมด: ไม่จำกัด

วิธีรับ CEG

สามารถรับ CEG ผ่าน P2E . เท่านั้น
CEBG ไม่ขาย $CEG ให้กับผู้เล่นโดยตรง

กรณีการใช้งาน CEG

  • การซื้อพลังงาน: ผู้เล่นต้องการพลังงานเพื่อ P2E และจำเป็นต้องใช้ CEG เพื่อซื้อพลังงานเมื่อใช้หมด
  • การซื้อ Repair Oil: Weapons จะได้รับความเสียหายระหว่างเกม ผู้เล่นจำเป็นต้องซื้อน้ำมันซ่อมแซมกับ CEG เพื่อปรับปรุงอัตราการชนะ
  • อัปเกรดและเลื่อนระดับ NFT: เพื่อเพิ่มรางวัลจาก P2E ผู้เล่นต้องใช้ CEG จำนวนมากและส่วนหนึ่งของ CEC เพื่ออัปเกรดและเพิ่มระดับ NFT
  • ลดซีดี: การอัพเกรด การเพิ่มเลเวล และ PVE ทั้งหมดจะทำให้ซีดีทำงาน ผู้เล่นต้องใช้ CEG เพื่อลดซีดี
  • ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม

ความเสถียรของ CEG

การปันส่วนการบริโภคและการผลิตของ CEG นั้นสมดุลผ่านเศรษฐกิจในเกม