กล่อง CEBG

กล่อง CEBG เป็นระบบกล่องที่ขายโดย CEBG ให้กับผู้ใช้ในMarketplace
การซื้อกล่อง CEBG มีค่าใช้จ่าย CEC