โทรคมนาคมระหว่างการต่อสู้

มีการแชทด้วยเสียงแบบเรียลไทม์ในเกม
ในฐานะเกมที่มีผู้เล่นหลายคน การสื่อสารระหว่างผู้เล่นเป็นสิ่งที่ต้องมี
CEBG ฝังฟังก์ชันการแชทด้วยเสียงในเกมระหว่างการต่อสู้