Comment on page

แผนงาน

แผนงานจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นครั้งคราวตามแผนการดำเนินงาน
ก.ค. 2021
- เริ่มการพัฒนาเกม
พ.ย. 2021
- ทำแบบทดสอบอัลฟ่า
ม.ค. 2022
- การเงินรอบเทวดา
ก.พ. 2022
- เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ & เอกสารไวท์เปเปอร์
- การจัดหาเงินทุนรอบส่วนตัว
- ขายล่วงหน้าของ NFT
มี.ค. 2022- โทเค็นบน DEX
- สิ่งพิมพ์อย่างเป็นทางการ รวมถึง: