โหมดจัดอันดับ

โหมด

โหมดจัดอันดับเน้นการแข่งขันมากขึ้น

แต่ละอันดับจะส่งผลต่ออันดับฤดูกาลของผู้เล่น

จะมีอุปสรรคในการเข้าสู่โหมดจัดอันดับ โหมดจัดอันดับเปิดให้เฉพาะผู้เล่นที่มี NFT ฮีโร่เหนือระดับ 10 เท่านั้น

หากผู้เล่นต้องการเชิญเพื่อนให้เข้าร่วมโหมดจัดอันดับ ฮีโร่ NFT ที่ถือโดยผู้ได้รับเชิญควรอยู่เหนือระดับ 10 ด้วย

Last updated