คุณสมบัติฮีโร่

อักขระแต่ละตัวในขั้นต้นจะมีคุณลักษณะพื้นฐาน 4 อย่าง และค่าแอตทริบิวต์จะแตกต่างกันไปตามประเภทของอักขระและอาชีพ

HP: แสดงถึง HP ของตัวละคร เมื่อ HP ลดลงเหลือ 0 ระหว่างการต่อสู้ ตัวละครจะตาย

การป้องกัน : หมายถึง ค่าป้องกันของตัวละคร ความเสียหายที่ได้รับ คือ ความเสียหายที่ควรได้รับในพื้นที่ตามมูลค่าของค่าป้องกัน

โจมตี: แสดงถึงค่าความเสียหายของตัวละคร ยิ่งพลังโจมตีสูง ความเสียหายต่อศัตรูก็ยิ่งมากขึ้น

ความเร็วในการเคลื่อนที่ : ความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวละคร ยิ่งค่าสูง ความเร็วในการเคลื่อนที่ของฮีโร่ก็ยิ่งเร็วขึ้น

ค่า Stamina: ค่าที่จะถูกใช้ทุกครั้งที่คุณเข้าร่วม PVP และ PVE

Last updated