โหมดผู้เล่นหลายคน

ทั้งโหมดผู้เล่นเดี่ยวและโหมดผู้เล่นหลายคนมีให้ใน CEBG

ในโหมดผู้เล่นหลายคน ผู้เล่นสามารถส่งลิงก์เชิญให้เพื่อน ผู้เล่น CEBG หรือกลุ่มภายนอก เช่น WhatsApp, Line, Message เป็นต้น ผู้คนสามารถเข้าร่วมการต่อสู้ได้เพียงแค่คลิกลิงก์

หากผู้เล่นร่วมทีมกับคนแปลกหน้า ผลประโยชน์ทางสังคมในการพบปะเพื่อนใหม่ก็สามารถเกิดขึ้นได้

Last updated