เล่นเร็ว

ผลของการเล่นอย่างรวดเร็วจะไม่ส่งผลต่ออันดับสุดท้าย

ผู้เล่นทุกคนสามารถเข้าร่วม Quick Play ได้

ใน Quick Play ผู้เล่นจะร่วมทีมกับเพื่อน ๆ ในทุกระดับ

จุดประสงค์ในการออกแบบคือให้ผู้เล่นปรับตัวเข้ากับการเล่นเกมของ CEBG ได้อย่างรวดเร็ว

Last updated