โมเดลเศรษฐกิจโทเค็น

CEBG ใช้โหมดโทเค็นคู่
โทเค็นการกำกับดูแล CEC และโทเค็นเกม CEG